Førespurnadsskjema: Selskap, bryllaup, jolebord

Uppigard Natadal

Dette er
Førespurnad
Tinging (booking)

Type selskap:
Ankomsttid (dato, klokkeslett):
Avreisetid (dato, klokkeslett):

Tid for evt. lunsj:
Tid for middag:
Tid for frukost
Tal på gjester til selskap:
Tal på gjester til overnatting:

Overnatting:
TAL PÅ PERSONAR I KVAR ROMKATEGORI:
Enkeltrom:
Tosengsrom:
Tresengsrom:
Firesengsrom

Meny:
Forrett:
Hovudrett:
Dessert:
Drikke:

Aktivitetar:

Namn på hovudperson(ar):
Firmanamn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnummer og poststad:
Telefon (jobb):
Telefon (privat):
Mobil:
E-post:
Heimeside:

Hemmeleg tur: Nei Ja

KORLEIS HAR DU FÅTT VITA OM UPPIGARD NATADAL?
SURFING PÅ INTERNETT
ANNONSE
MEDIEOMTALE
GULE SIDER
VISIT TELEMARKS KATALOG
VORE DER SJØLV
AV ANDRE SOM HAR VORE DER
ANNA

Merknader (t.d. vegetarianarar, allergi, rullestol):

Førespurnaden er uforpliktande. Vi gir normalt tilbakemelding og tilbod/ordrestadfesting dersom ledig, innan 24 timar, alle kvardagar.Klikk her for utskriftsvenleg versjon