Middagspakke, festpakke
UPPIGARD NATADAL, gjestegard, Seljord, Telemark. Tlf. 350 65 900

Førespurnadsskjema / tingingsskjema

 • Middagar på serveringssted Uppigard Natadal byrjar med at verten ynskjer velkomen til bords og kjem med forteljinga om maten. Dette er ikkje alltid aktuelt i høgtidelege selskap.

  Dersom gruppa (over 10 pers) tek ein trerettars middag, får ein full MIDDAGSPAKKE inkludert i prisen.

  Denne omfattar:

  • Muntert kulturhistorisk kåseri (Berre etter avtale)
  • Omvising på tunet og evt. i kulturlandskapet (Berre etter avtale)
  • Trerettars middag blant dei som står under MENYAR. Hovudrett blir servert to gonger
  • Kaffi.
  • Festlokale til disposisjon i tre timar
  • Fin oppdekking med dukar og lys.

  Etter ein middag på Uppigard Natadal er det noko godt i alle!

 • Til fødselsdagar og åremålsfeiring tilrår vi:
  FESTPAKKE (Kr 760, gjeld i år 2020 og 2021) 
  Barn under 12 år halv pris.
  Denne omfattar

  • Mottaking i Gamlestoga, evt. med aperitiff etter ynskje. Tillegg ca kr 50.
  • Muntert kulturhistorisk kåseri i Gamlestoga. Ca 30 minuttar.
  • Festbordoppdekking med: 28 stearinljos på veggane, finare dukar, kandelabrar, blomar, sylv, større serviettar + flagging.
  • Verten ynskjer velkomen til bords og fortel forteljinga om maten (Som ofte er både eigenprodusert, heimelaga og i lokal tradisjon. Det vil seie mat som vil kunne henrykke englane).
  • Trerettars middag med hovudretten servert to gonger. Veljast blant dei rettane som står under MENYAR. Tillegg dersom hovudretten kostar meir enn kr 250.
  • Fri bruk av mineralvatn (brus) i åtte timar. Gjeld også som som blandevatn (mineralvatn) i baren.
  • Ekstra kaffiservering rett etter middagen.
  • Kaffi, lefse, marsipankake, kransekake.
  • Fri anretting av medbrakte kaker
  • Nattmatsuppe med loff (Må avtalast særskilt)
  • Fri bruk av lokala så lenge ein ynskjer

  Pris på modulane i middagspakke og festpakke (pr kuvert):
  (Desse kan setjast saman etter ynskje som tillegg til middagspakke
  )

 •      Festbordoppdekking 70 kr
          Fri bruk av mineralvatn (brus) 65 kr
          Dessertkaffi 35 kr
          Marsipankake og kransekake 85 kr
          Servering av medbrakte kaker 30 kr
          Nattmat m/loff 125 kr
          Bruk av Hattemakarsalen pr time utover 3 timar: kr 260
                      (Kan sparast inn ved kjøp av øl/vin for 700 kr)
          Bruk av Salomos høysal pr time utover 3 timar: kr 525
                      (Kan sparast inn ved kjøp av øl/vin for 1300 kr)

  Levande musikk kjem i tillegg (Hardingfele: kr 1400, dansemusikk: Frå kr 7000). Elles frå musikkanlegg.

  Førespurnadsskjema / tingingsskjema
 • UPPIGARD NATADAL, 3841 FLATDAL
  Vertskap: Mette og Dag Aanderaa

  Tlf.: 350 65 900 - faks: 350 65 901 - Mobil: 906 06 100 - Bankgiro: 2711.05.06568
  Organisasjonsnr: 969 442 299 MVA - E-post:dag@natadal.no